Priser

De fleste kundene ønsker en fast avtale med en fast pris for et gitt sett oppgaver.

Ved faste avtaler blir vi enige om en pris for et visst antall oppgaver. Prisene for faste oppdrag starter på 3999,- pr mnd.

Eksempel på pris på fast oppdrag:

Eksempel 1.
Kunde ønsker følgende oppgaver utført hver måned:
  • Utarbeidelse av markedsplan med 5 kampanjer, markedsmiks og budsjett.
  • Produksjon av kampanje-materiell i Photoshop.
  • Publisering av kampanjer på Facebook og Instagram med oppfølging, testing og optimalisering underveis.
  • Oppsett og utsendelse av 5 nyhetsbrev.
Pris: 15 000,- pr mnd.*
Eksempel 2.
Kunde ønsker følgende oppgaver utført hver måned:
  • Utarbeidelse av markedsplan med 7 kampanjer, markedsmiks og budsjett.
  • Publisering av kampanjer på Facebook og Instagram med oppfølging, testing og optimalisering underveis.
  • Planlegging, produksjon og publisering av to poster pr dag på Instagram og Facebook.
Pris: 25 000,- pr mnd.*

*Prisene er satt med forutsetninger om antall korreksjoner, tilgang på bilder og annen informasjon.